ข้อมูลผู้เรียน : ระดับจังหวัด .

ลำดับ รหัส สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1215040000 สำนักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง 6 15
ลำดับ รหัส สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน